Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

haley
5872 2890
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viavertheer vertheer

December 20 2014

haley
0213 e74a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viayouuung youuung

December 16 2014

haley
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
haley
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— I.

December 14 2014

haley
5699 ec2b
Reposted fromnexxt nexxt viausmiechprosze usmiechprosze

December 02 2014

haley
9042 566c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacichutko cichutko

November 22 2014

haley

November 18 2014

haley
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości? Samotność. W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— Monika Szwaja
Reposted fromstopme stopme viaankaottak94 ankaottak94
haley
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaankaottak94 ankaottak94

November 17 2014

haley
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski

November 15 2014

haley
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"

November 04 2014

haley
8625 6a6a
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive viabawisa bawisa

October 20 2014

haley
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm vianotforgetme notforgetme
haley
1514 54cf 500
Reposted fromcorvax corvax viarational rational

October 11 2014

haley
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung

September 24 2014

haley
4089 4d69
Reposted fromsweethome sweethome viavertheer vertheer

September 22 2014

haley
Dziękujemy! <3

September 16 2014

haley
Za pieniądze można mieć zegarek, ale nie czas.
Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom.
Za pieniądze można mieć seks, ale nie miłość.
Za pieniądze można mieć lekarstwa,ale nie zdrowie.
Za pieniądze można mieć posadę, ale nie poważanie.
Za pieniądze można mieć władzę, ale nie szacunek.
Za pieniądze można mieć ubranie, ale nie dobry gust.
Jednym słowem, za pieniądze można mieć... ale nie można być.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacichutko cichutko
haley
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie.
— Meryl Streep

September 15 2014

haley
Kobieta nie pragnie nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— kraina-uczuć.blog.onet.pl
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl