Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

haley
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaCarmila Carmila

April 15 2017

haley
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viaemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka

March 23 2017

haley
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasambaanka sambaanka

July 10 2015

haley
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo

July 08 2015

haley
Tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra
Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować
tak zwanej życiowej mądrości
póki życie trwa!

— "Wielka woda" Agnieszka Osiecka
Reposted bySkydelanpinulowaelewineazagansky

June 22 2015

haley
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

May 27 2015

May 21 2015

haley
jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromkyte kyte viapunkahontaz punkahontaz

May 09 2015

haley
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viarational rational

April 17 2015

9598 2df5 500
Reposted fromtwice twice
haley
4538 e4ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy

March 30 2015

haley
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viatruesoup truesoup

March 23 2015

haley

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viaankaottak94 ankaottak94
haley
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaimchuckbasss imchuckbasss

March 14 2015

haley
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viamy-life my-life
haley
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle viamy-life my-life

February 24 2015

2700 c23a

January 27 2015

haley
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
haley
- Nie boisz się że będą tam lepsi?
- Moja mama zawsze mówiła "Synu amatorzy zbudowali arkę, a zawodowcy Titanica"
— Gdzieś usłyszane
0123 2cb6
Reposted fromdeviate deviate viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl